Steun ons en help Nederland vooruit

Achraf Bouali

Tweede Kamerlid

“Internationale ontwikkelingen treden tegenwoordig met gemak de woonkamer binnen met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. We zien dat wat ergens anders in de wereld gebeurt direct invloed heeft op ons dagelijks leven. Alleen door samen te werken (ook in Europees verband) kunnen we in Nederland onze welvaart, welzijn en veiligheid garantstellen. Zeker voor een land als Nederland dat voor een groot deel van zijn welvaart afhankelijk is van buitenlandse handel. We betalen daarmee onze zorg, onderwijs en een goede leefomgeving. Juist nu in deze tijd waarin er een zekere somberheid lijkt te bestaan en er soms zelfs angst is voor het buitenland wil ik me juist in Nederland inzetten om onze belangen veilig te stellen. Het internationale denken en handelen zit in mijn DNA en ik wil dat blijvend inzetten voor ons land.

Er heerst momenteel ook een guur klimaat in Nederland als het gaat over diversiteit en de positie van minderheden in ons land. Daar voel ik me als Nederlands burger met een Marokkaanse achtergrond persoonlijk bij betrokken. Ik wil actief bijdragen aan het dichten van de kloof en het wederzijds begrip vergroten. Als jonge jongen met mijn bijzondere achtergrond heb ik veel tegenstellingen gezien en meegemaakt. Maar ik heb ook gezien dat je juist in Nederland de kansen hebt en krijgt om je als individu verder te ontwikkelen.”